Välkommen till Hydrex

Specialistföretag inom lednings- och kulvertrensning sedan 1983

Läs mer

Avloppsjour

0480 - 371 80

Har du stopp i avloppet?

RING VÅR JOUR

0480 - 371 80

Entreprenad

Ikon

Rotskärning

Ikon

Slamsugning

Ikon

Hydrex består av flera bolag med Hydrex System AB som är moderbolag i Hydrexkoncernen. Hydrex Entreprenad AB som är ett specialistföretag inom lednings och kulvertrensning. Hydrex Inspectron, som filmar och spolar avlopp. Möre Verkstad och Hydrex Bostads AB.