Entreprenad

Hydrex använder sig av egenutvecklade oljehydrauliska maskiner som är kraftfulla nog att skära rötter, fett, pappersmassa, flytspackel i runda, ovala, samt vattenfyllda ledningar. Maskinerna kan även förses med olika verktyg, för t.ex fräsning av inhuggna serviser.

Specialbyggda bilar för olika behov

Vi disponerar i dagsläget ett antal fordon med specialutbildad personal, för att lösa de flesta förekommande problem som kan uppstå i avloppssystem.
Stopp i avloppet kan lösas på mång sätt. Vi kan högtrycksspola systemet. Det är det snabbaste och bästa sättet att få rent i systemet på. Endast vanligt vatten används – inga kemikalier behövs. Vi kan även hetvattenspola, en metod som även löser fett i rören.

Filmning och inspektion

Vi utför rörinspektioner med hjälp av en kamera. Inspektionen utförs också vid kontrollbesiktning av gamla och nya ledningar. Det går snabbt och säkert att fastställa både orsaker och åtgärder för att avhjälpa de flesta typer av driftstörningar.
Vi dokumenterar och spelar in vid behov.

Anpassning till skiftande miljöer

Våra fordon är anpassade för att fungera både i gatumiljö och parkområden samt bostadsområden utan större miljöpåverkan. Vi utför rörrensningar både inom privata fastigheter, bostäder, som i kommuners och industriers rörnät, dagvatten/spillvatten.

Brunnsrenovering

Hydrex utför även brunnsrenoveringar och tätningar. Vi utför de flesta reparationer av nedstigningsbrunnar och kulvertar.
Mindre läckage tätas med injektering, där ett material som expanderar med hjälp av vatten används.