Slamsugning

Specialanpassad utrustning för alla situationer

Vi utför slamsugning och avloppsspolning av pumpgropar, oljeavskiljare, fettavskiljare, dagvattenbrunnar m.m. Slamsugning genomförs med specialanpassade fordon för att möta alla behov och situationer. Vi tömmer även pissoarer och toabodar/bajamajor på olika platser, till exempel på festivaler, byggarbetsplatser, festivaler, konserter eller hos företag. De flesta av våra slamsugare har även spolutrustning vilket är mycket användbart vid rengöringsarbeten och avloppsrensning. Hos privatpersoner är det ofta akuta avloppsstopp som är problemet, så regelbundet underhåll kan hjälpa till.

Är olyckan framme har vi jour dygnet runt!

  • Slamtömning -Tömning av brunnar
  • Avloppstankar
  • Översvämningar
  • Fettavskiljare
  • Oljeavskiljare
  • Tvätthallar
  • Reningsverk