Rotskärning

Akut rotskärning och underhållsrotskärning

Hydrex sanerar eftersatta dag- och spillvattenledningar.

I stället för dyra och besvärliga schaktarbeten och täta genomspolningar med spolbil, nollställer Hydrex ledningen till normalt skick. Efter Hydrex åtgärder med fräsning av rötter, fett, beläggningar och instickande serviser, möjliggörs TV-inspektion.

Rörets skick och status kan bedömmas.

Om rörmaterialet bedöms intakt kan ledningen läggas in i Hydrex underhållsplan. Ex.v. rotskärning var tredje år. Vilket har visat sig vara ett ekonomiskt förvaltningsalternativ.

Nedan kan du se filmer från rör med rotproblem samt rotskärning i rör.