Inhuggna servicer

Fräsning

Med speciellt tillbehör till den oljehydrauliska rotskäraren kan Hydrex även fräsa ner t.ex. inhuggna serviser i de flesta material. Betong, termoplaströr mm.