Våra verktyg

Våra egenutvecklade rotskärare drivs av en hydraulmotor. Den har tre stycken kedjebeklädda medar som centrerar och driver maskinen framåt i ledningen.

Vi kan även stå helt still och fräsa vid utvald skarv. Vi har då möjlighet att ändra rotationsriktning och på det viset angripa rötterna från två håll. Detta motverkar att för mycket rötter blir kvar i skarven.
Våra maskiner kan förses med olika verktyg, för exempelvis fräsning av inhuggna serviser mm. och med den oljehydrauliska driften är vi ej heller begränsade av framkomligheten till brunn. Våra rotskärare kan effektivt rensa de allra kraftigaste beläggningar som te.ex. betongspill, flytspackel, asfalt, rostangrepp, fett, pappersmassa, kalkutfällningar mm.

Vi har även specialverktyg för rotskärning i ovala ledningar och större kulvertar.