Inspectron

Hydrexkoncernen utanför Kalmar förvärvade den 9 januari 2017 företaget Inspectron, från Calmarsund VVS och El. Hydrex övertog  verksamheten den 1 februari 2017.

Inspectron har i huvudsak ägnat sig åt filmning och hetvattenspolning av avloppsrör. Inspectron har sysselsatt två personer som har valt att följa med över till Hydrexkoncernen.

Detta förvärv breddar vår tidigare verksamhet i Hydrex entreprenad och tillför både kompetens och utrustning inom områden som tangerar vår tidigare affärsidé, säger Joakim Stäringe, vd och ägare till Hydrex System AB. Med detta förvärvet är vi en komplett leverantör när det gäller att åtgärda stopp i avloppsrör, både markförlagda utomhus och inom fastigheter för både privatpersoner, företag och kommuner, tillägger Joakim Stäringe.