Hydrex System AB

Hydrex System AB är moderbolag i Hydrexgruppen, registrerat 1986 och ägs av Joakim Stäringe.

Hydrex System äger dotterbolaget Hydrex Entreprenad AB och del av Hydrex Equipment AB.

Företaget äger och förvaltar fastigheten Södermöre industriby, bestående av ett antal byggnader som inhyser ett antal olika företag. Beläget ca 2 mil söder om kalmar.

Det bedrivs även en utveckling av unika verktyg och metoder för rengöring och renovering av spill och dagvattenledningar.

Tre personer är sysselsatta inom företaget.