Hydrex Entreprenad AB

Företaget bedriver entreprenadverksamhet i Sverige med rengöring och renovering av dag och spillvattenledningar. Till entreprenadverksamheten disponerar man två mobila enheter som är utrustade med egna specialkonstruerade verktyg.

Hydrex Entreprenad AB sysselsätter fyra personer.