Hårda beläggningar

Beläggningar och fett

Med ett tillbehör kan den oljehydrauliska rotskäraren effektivt rensa de allra kraftigaste beläggningar som t.ex. betongspill, flytspackel , asfalt, rostangrepp, fett, pappersmassa, kalkutfällningar mm.