Övriga tjänster

Övriga tjänster hos Hydrex

Kameraövervakad rotskärning, som i första hand är tänkt för att underlätta för operatören, kan även utföras på kundens begäran för dokumentation.

Vi utför även brunnsrenoveringar och tätningar med plastisk expanderande tätmassa.

Infodringar utförs med flexibla foder som finns anpassade till de flesta dimensioner. Mest med hänsyn till ledningar som tål en viss dimensionsförminskning.