Välkommen till Hydrex

Hydrex består av flera bolag med Hydrex System AB som är moderbolag i Hydrexkoncernen. Hydrex Entreprenad AB som är ett specialistföretag inom lednings och kulvertrensning. Hydrex Inspectron, som filmar och spolar avlopp. Möre Verkstad och Hydrex Bostads AB.

Hydrex Entreprenad

Rotskärning och rensning av avlopp. Läs mer; Entreprenad

Hydrex Inspectron

Filmning och spolning avloppsrör, Läs mer; Inspectron

Möre Verkstad

Bilverkstad, Mekanisk verkstad. Läs mer; MöreVerkstad

Hydrex Bostads

Bostäder och lokaler i Södermöre. Läs mer; Bostads

Tel. växel – 0480 -371 80
Kontaktinfo – se Kontakt i menyn

Image