Fräsning

Med speciellt tillbehör till den oljehydrauliska rotskäraren kan Hydrex även fräsa ner tex inhuggna serviser i de flesta material. Betong, termoplaströr mm.