• Hydrexkoncernen utanför Kalmar förvärvade
  den 9 januari 2017 företaget Inspectron, från Calmarsund
  VVS och El. Hydrex övertog verksamheten den 1
  februari 2017.

  Inspectron har i huvudsak ägnat sig åt filmning
  och hetvattenspolning av avloppsrör. Inspectron har sysselsatt
  två personer som har valt att följa med över till Hydrexkoncernen.

  Detta förvärv breddar vår tidigare verksamhet i Hydrex entreprenad
  och tillför både kompetens och utrustning inom områden
  som tangerar vår tidigare affärsidé, säger Joakim Stäringe,
  vd och ägare till Hydrex System AB. Med detta förvärvet är
  vi en komplett leverantör när det gäller att åtgärda stopp i avloppsrör,
  både markförlagda utomhus och inom fastigheter för
  både privatpersoner, företag och kommuner, tillägger Joakim Stäringe.